اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۶۴۰۸۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۶۲۷۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۳۴۴۲۳۸۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۶۴۰۸۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۴۴۲۳۸۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین ، نرسیده به سه راه آذری ، مجتمع میلاد قائم ، طبقه زیر همکف ،پلاک 9

لیفتراک قائم 66640856-021

تلفن

  • ۶۶۶۴۰۸۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۶۲۷۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۳۴۴۲۳۸۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۶۴۰۸۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۴۴۲۳۸۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان قزوین ، نرسیده به سه راه آذری ، مجتمع میلاد قائم ، طبقه زیر همکف ،پلاک 9